Проект на Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между ОЕ в РБългария и задграничните й представителства

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 25.10.2019 г.

alt

 
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 17.10.2019 г.

alt

 
Проект на НИД на Наредба №8121з-1225/27.09.2017г. за видовете обекти по чл.23, ал.1 от ЗПТ, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 27.09.2019 г.

alt

 
Проект на Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 27.09.2019 г.

alt

 
Проект на Инструкция за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност” до информационните фондове на Министерството на образованието и науката

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 09.09.2019 г.

alt

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 1 от 5