Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № Iз-3025/21.12.2010 г. за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 01.06.2020 г.

alt

 
Проект на Наредба № 12 за системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 11.05.2020 г.

alt

 
Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция рег. № І-7 от 19.08.2016 г. за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани в Държавна агенция „Национална сигурност“ (необнародвана)

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 07.05.2020 г.

 
alt

 

 
Проект на Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари от САД „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 27.04.2020 г.

 
alt

 

 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност" (обн., ДВ, бр. 90/2015 г., изм. и доп., бр. 18/2017 г. и бр. 4/2019 г.)

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 20.03.2020 г.

 

 alt

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Край >>

Страница 1 от 7