Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП)

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 17.02.2020 г.

 

alt

 
Проект на Инструкция за условията и реда за поддържане на физическата подготовка на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност”

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 29.01.2020 г.

 

alt

 
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 29.01.2020 г.

 

alt

 
Проект на Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл.108, ал.6, т.1 от ЗМИП от САДФР на ДАНС и БНБ по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 22.01.2020 г.

alt

 
Проект на Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между ОЕ в РБългария и задграничните й представителства

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 25.10.2019 г.

alt

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>

Страница 1 от 6