Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2013 г.

Настоящият отчет обхваща изпълнението по политика „Защита на националната сигурност” и програма „Национална сигурност” на Държавна агенция „Национална сигурност” за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. и извършените във връзка с това разходи. Отчетът е разработен съгласно указанията на Министерство на финансите дадени с писмо БЮ № 1 от 21.01.2014 г. и в изпълнение на § 56, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Виж целия документ >>

 
Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Държавна агенция „Национална сигурност” за първото полугодие на 2013 г.

Настоящият отчет обхваща изпълнението по политика „Защита на националната сигурност” и програма „Национална сигурност” на Държавна агенция „Национална сигурност” за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г. и извършените във връзка с това разходи. Отчетът е разработен съгласно указанията на Министерство на финансите дадени с писмо БЮ № 3 от 01.07.2013 г. и в изпълнение на § 56, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Виж целия документ >>

 
Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Държавна агенция „Национална сигурност” за 2012 г.

Настоящият отчет обхваща изпълнението по политика „Защита на националната сигурност” и програма „Национална сигурност” на Държавна агенция „Национална сигурност” за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. Отчетът е разработен съгласно указанията на Министерство на финансите, дадени с писмо БЮ № 4 от 05.07.2012 г. и в изпълнение на разпоредбите на § 70, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.

Виж целия документ >> 

 
Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Държавна агенция „Национална сигурност” за първото полугодие на 2012 г.

Настоящият отчет обхваща изпълнението по политика „Защита на националната сигурност” и програма „Национална сигурност” на Държавна агенция „Национална сигурност” за периода 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г.. Отчетът е разработен съгласно указанията на Министерство на финансите дадени с писмо БЮ № 4 от 05.07.2012 г. и в изпълнение на разпоредбите на § 70, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.

Виж целия документ >>

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 3 от 3