Годишен финансов отчет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2012 г.

1. Баланс на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2012 г. в лева

2. Баланс на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2012 г. в хил. лева

3. Обобщен отчет за касовото изпълнение на бюджета по параграфи от ЕБК на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2012 г.

4. Одитен доклад № 0100012213 на Сметната палата за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2012 г.

5. Одитно становище на Сметната палата за заверка без резерви на Годишния финансов отчет за 2012 г. на Държавна агенция "Национална сигурност"

 
Годишен финансов отчет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2011 г.

1. Баланс на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2011 г. в лева

2. Баланс на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2011 г. в хил. лева

3. Обобщен отчет за касовото изпълнение на бюджета по параграфи и подпараграфи от ЕБК на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2011 г.

4. Одитен доклад № 0100017112 на Сметната палата за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2011 г.

5. Одитно становище на Сметната палата за заверка без резерви на Годишния финансов отчет за 2011 г. на Държавна агенция "Национална сигурност"

 
Годишен финансов отчет на Държавна агенция „Национална сигурност” за 2010 г.

1. Сборен баланс на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2010 г.

2. Таблица "Otchet" от сборния отчет за касовото изпълнение на бюджета Б-3 на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2010 г.

3. Одитен доклад и становище на Сметната палата за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2010 г.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 3 от 3