Годишен финансов отчет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2015 г.

1. Одитно становище за заверка без резерви от Сметната палата на Годишния финансов отчет за 2015 г. на Държавна агенция „Национална сигурност”

2. Одитен доклад № 0400105816 на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2015 г. на Държавна агенция „Национална сигурност”

3. Баланс на Държавна агенция „Национална сигурност” към 31.12.2015 г. в хил. лева

4. Отчет за приходите и разходите на Държавна агенция „Национална сигурност” към 31.12.2015 г. в хил. лева

5. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност” към 31.12.2015 г. (Б-3)

6. Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на Държавна агенция „Национална сигурност” към 31.12.2015 г. (Б-3 с код 33)

7. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на Държавна агенция „Национална сигурност” към 31.12.2015 г. за бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (СЕС-3-КСФ)

8. Отчет за други средства от Европейския съюз на Държавна агенция „Национална сигурност” към 31.12.2015 г. (СЕС-3-ДЕС)

9. Отчет за средства по други международни програми на Държавна агенция „Национална сигурност” към 31.12.2015 г. (СЕС-3-ДМП)

 
Годишен финансов отчет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2014 г.

1. Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2014 г. на Сметната палата

2. Одитен доклад № 0400104915 на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2014 г.

3. Баланс на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2014 г. в хил. лева

4. Баланс на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2014 г. в лева

5. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2014 г. (Б-3)

6. Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2014 г. (Б-3 с код 33)

7. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на Държавна агенция „Национална сигурност” към 31.12.2014 г. за бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (СЕС-3-КСФ)

8. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на Държавна агенция „Национална сигурност” към 31.12.2014 г. за други европейски средства (СЕС-3-ДЕС)

 
Годишен финансов отчет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2013 г.

1. Баланс на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2013 г. в лева

2. Баланс на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2013 г. в хил. лева

3. Обобщен отчет за касовото изпълнение на бюджета по параграфи от ЕБК на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2013 г.

4. Одитен доклад № 0100057213 на Сметната палата за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2013 г.

5. Одитно становище на Сметната палата за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2013 г.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 2 от 3