Отчет за изпълнението на бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност” с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2018 г.

В изпълнение на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 34, ал. 3 от Постановление № 332 на Министерския съвет от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) публикува Отчет за изпълнението на бюджета на ДАНС с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2018 г.:

1. Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.06.2018 г.

2. Отчет на ведомствените и администрираните разходи на Държавна агенция "Национална сигурност" по бюджетна програма "Национална сигурност" към 30.06.2018 г.

 
Отчет за изпълнението на бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност” с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2018 г.

В изпълнение на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 34, ал. 3 от Постановление № 332 на Министерския съвет от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) публикува Отчет за изпълнението на бюджета на ДАНС с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2018 г.:

1. Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.03.2018 г.

2. Отчет на ведомствените и администрираните разходи на Държавна агенция "Национална сигурност" по бюджетна програма "Национална сигурност" към 31.03.2018 г.

 
Отчет за изпълнението на бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност” с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2017 г.

В изпълнение на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 3 от Постановление № 374 на Министерския съвет от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) публикува Отчет за изпълнението на бюджета на ДАНС с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2017 г.:

1. Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2017 г.

2. Отчет на ведомствените и администрираните разходи на Държавна агенция "Национална сигурност" по бюджетна програма "Национална сигурност" към 31.12.2017 г.

 
Отчет за изпълнението на бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност” с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2017 г.

В изпълнение на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 3 от Постановление № 374 на Министерския съвет от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) публикува Отчет за изпълнението на бюджета на ДАНС с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2017 г.:

1. Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.09.2017 г.

2. Отчет на ведомствените и администрираните разходи на Държавна агенция "Национална сигурност" по бюджетна програма "Национална сигурност" към 30.09.2017 г.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 2 от 10