Финансов отчет на ДАНС към 31 декември 2012 г.

В изпълнение на чл. 106, ал. 3 от Постановление № 367 на Министерския съвет от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) публикува Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми, съставляващи програмния формат на бюджета на ДАНС към 31.12.2012 г.:

1. Отчет на приходите по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2012 г.

2. Отчет на разходите по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" по политики и програми към 31.12.2012 г.

3. Отчет на ведомствените и администрираните разходи на Държавна агенция "Национална сигурност" по Програма "Национална сигурност" към 31.12.2012 г.

4. Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2012 г.

5. Програма "Национална сигурност" към Политика "Защита на националната сигурност"

6. Обобщена справка за разходите по програми на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2012 г.

 
Финансов отчет на ДАНС към 30 септември 2012 г.

В изпълнение на чл. 106, ал. 3 от Постановление № 367 на Министерския съвет от 29. декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) публикува Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политика и програма, съставляващи програмния формат на бюджета на ДАНС към 30.09.2012 г.:

1. Отчет на приходите по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.09.2012 г.

2. Отчет на разходите по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" по политики и програми към 30.09.2012 г.

3. Отчет на ведомствените и администрираните разходи на Държавна агенция "Национална сигурност" по Програма "Национална сигурност" към 30.09.2012 г.

4. Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2012 г.

5. Програма "Национална сигурност" към Политика "Защита на националната сигурност"

6. Обобщена справка за разходите по програми на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2012 г.

 

 
Финансов отчет на ДАНС към 30 юни 2012 г.

В изпълнение на чл. 106, ал. 3 от Постановление № 367/29.12.2011 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., Държавна агенция "Национална сигурност" публикува Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политика и програма, съставляващи програмния формат на бюджета на ДАНС към 30.06.2012 г.:

1. Отчет на приходите по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.06.2012 г.

2. Отчет на разходите по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" по политики и програми към 30.06.2012 г.

3. Отчет на ведомствените и администрираните разходи на Държавна агенция "Национална сигурност" по Програма "Национална сигурност" към 30.06.2012 г.

4. Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.06.2012 г.

5. Програма "Национална сигурност" към Политика "Защита на националната сигурност".

6. Обобщена справка за разходите по програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.06.2012 г.

 
Финансов отчет на ДАНС към 31 март 2012 г.

В изпълнение на чл. 106, ал. 3 от Постановление № 367/29.12.2011 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., Държавна агенция "Национална сигурност" публикува Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политика и програма, съставляващи програмния формат на бюджета на ДАНС към 31.03.2012 г.:

1. Отчет на приходите по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.03.2012 г.

2. Отчет на разходите по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" по политики и програми към 31.03.2012 г.

3. Отчет на ведомствените и администрираните разходи на Държавна агенция "Национална сигурност" по Програма "Национална сигурност" към 31.03.2012 г.

4. Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.03.2012 г.

5. Програма "Национална сигурност" към Политика "Защита на националната сигурност".

6. Обобщена справка за разходите по програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.03.2012 г.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 8 от 10