Отчет за изпълнението на бюджета на ДАНС към 30 юни 2014 г.

В изпълнение на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 48, ал. 3 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) публикува Отчет за изпълнението на бюджета на ДАНС с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2014 г.:

1. Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.06.2014 г.

2. Отчет на ведомствените и администрираните разходи на Държавна агенция "Национална сигурност" по бюджетна програма "Национална сигурност" към 30.06.2014 г.

3. Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2014 г. на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.06.2014 г.

4. Бюджетна програма "Национална сигурност" към Област на политика "Защита на националната сигурност"

5. Обобщена справка за разходите по бюджетни програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.06.2014 г.

 
Отчет за изпълнението на бюджета на ДАНС към 31 март 2014 г.

В изпълнение на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 48, ал. 3 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) публикува Отчет за изпълнението на бюджета на ДАНС с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2014 г.:

1. Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.03.2014 г.

2. Отчет на ведомствените и администрираните разходи на Държавна агенция "Национална сигурност" по бюджетна програма "Национална сигурност" към 31.03.2014 г.

3. Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2014 г. на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.03.2014 г.

4. Бюджетна програма "Национална сигурност" към Област на политика "Защита на националната сигурност"

5. Обобщена справка за разходите по бюджетни програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.03.2014 г.

 
Финансов отчет на ДАНС към 31 декември 2013 г.

В изпълнение на чл. 99, ал. 3 от Постановление № 1 на Министерския съвет от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) публикува Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програмите, съставляващи програмния формат на бюджета на ДАНС към 31.12.2013 г.:

1. Отчет на приходите по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2013 г.

2. Отчет на разходите по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" по политики и програми към 31.12.2013 г.

3. Отчет на ведомствените и администрираните разходи на Държавна агенция "Национална сигурност" по Програма "Национална сигурност" към 31.12.2013 г.

4. Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2013 г.

5. Програма "Национална сигурност" към Политика "Защита на националната сигурност"

6. Обобщена справка за разходите по програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2013 г.

 
Финансов отчет на ДАНС към 30 септември 2013 г.

В изпълнение на чл. 99, ал. 3 от Постановление № 1 на Министерския съвет от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) публикува Финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програмите, съставляващи програмния формат на бюджета на ДАНС към 30.09.2013 г.:

1. Отчет на приходите по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.09.2013 г.

2. Отчет на разходите по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" по политики и програми към 30.09.2013 г.

3. Отчет на ведомствените и администрираните разходи на Държавна агенция "Национална сигурност" по Програма "Национална сигурност" към 30.09.2013 г.

4. Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.09.2013 г.

5. Програма "Национална сигурност" към Политика "Защита на националната сигурност"

6. Обобщена справка за разходите по програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.09.2013 г.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 6 от 10