Бюджет на ДАНС за 2011 година

В изпълнение на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2011 година и на Постановление № 334/29.12.2010 година Държавна агенция "Национална сигурност" публикува:

- Бюджет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2011 година

- Бюджет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2011 година по програми