Бюджет на ДАНС за 2019 година

На основание чл. 93 от Закона за публичните финанси, чл. 56 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и Постановление № 344 на Министерския съвет на Република България от 21 декември 2018 г. Държавна агенция "Национална сигурност" публикува:

- Бюджет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2019 година

- Показатели по отделните бюджетни програми по бюджета на Държавна агенция  "Национална сигурност" за 2019 година