Проектобюджет на ДАНС за 2017 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2018 и 2019 г.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за публичните финанси Държавна агенция "Национална сигурност" публикува Проектобюджет за 2017 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2018 и 2019 г. в програмен формат.