Бюджет на ДАНС за 2010 година

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година и на Постановление № 324/30.12.2009 г. на Министерски съвет Държавна агенция "Национална сигурност" публикува:

1. Бюджет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2010 г.

2. Бюджет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2010 г. по програми.