Бюджет на ДАНС за 2016 година

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. и на Постановление № 380 на Министерския съвет на Република България от 29 декември 2015 г. Държавна агенция "Национална сигурност" публикува:

- Бюджет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2016 година

- Програмен формат на бюджета на Държавна агенция  "Национална сигурност" за 2016 година