Бюджет на ДАНС за 2015 година

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и на Постановление № 8 на Министерския съвет на Република България от 16 януари 2015 г. Държавна агенция "Национална сигурност" публикува:

- Бюджет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2015 година

- Програмен формат на бюджета на Държавна агенция  "Национална сигурност" за 2015 година