Бюджет на ДАНС за 2014 година

В изпълнение на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2014 година и на Постановление № 3 на Министерския съвет на Република България от 15.01.2014 година Държавна агенция "Национална сигурност" публикува:

- Бюджет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2014 година

- Програмен формат на бюджета на Държавна агенция  "Национална сигурност" за 2014 година