Бюджет на ДАНС за 2013 година

В изпълнение на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2013 година и на Постановление № 1 на Министерския съвет на Република България от 09.01.2013 година Държавна агенция "Национална сигурност" публикува:

- Бюджет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2013 година

- Бюджет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2013 година по програми