Резюме на утвърдения бюджет на ДАНС за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. в програмен формат

На основание чл. 93 от Закона за публичните финанси, чл. 56, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. Държавна агенция "Национална сигурност" публикува Резюме на утвърдения бюджет на ДАНС за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. в програмен формат.