Резюме на Проектобюджета на ДАНС за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 79, ал. 6 от Закона за публичните финанси Държавна агенция "Национална сигурност" публикува Резюме на проектобюджета за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. в програмен формат.