Бюджет на ДАНС за 2012 година

В изпълнение на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2012 година и на Постановление № 367 на Министерския съвет на Република България от 29.12.2011 година Държавна агенция "Национална сигурност" публикува:

- Бюджет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2012 година

- Бюджет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2012 година по програми