Знак на ДАНС
20090915-gerb-dans-250   

Със заповед № З-2081/01.10.2009 г. на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" е определен видът на служебния знак на държавните служители на агенцията.

При изработването на служебния знак на агенцията са използвани традиционни български символи, съобразени с т. нар. институционална хералдика. Значението на символите в знака е следното:

Син кръг – основен символ, означаващ цялост, преграда и защита на усвоеното пространство, универсалност и скрито участие в развитието, олицетворение на слънчевата и земната енергия и на жизнената сила;

Колона – стилизиран вариант на Асеновата колона, означаващ държавност, власт, интелигентност, култура, традиции, наследственост, заръка;

Надпис върху колоната – скрито послание на глаголица, чиято транскрипция на кирилица ДЛЖНЗПМ означава: "Добро Люди Живете Наш Земля Покой Мислете";

Лъв – традиционен символ на българския дух;

Щит – идентичен по форма и цвят с щита в националния герб и означаващ защита на държавата;

Меч с насочено острие към земята – сила в защита на сигурността и закона.