Председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

 

Димитър Здравков Георгиев

 

Димитър Георгиев е роден на 15 август 1968 г. в София.

Завършва ВТУ „Тодор Каблешков” със специалност „Машинен инженер” и ЮЗУ „Неофит Рилски” като магистър по счетоводство и контрол.

От октомври 1993 г. до ноември 2005 г. работи в Национална служба „Сигурност” – МВР по линия на противодействие на икономически и финансови престъпления. Преминава през всички нива на служебната йерархия, като от 2002 г. до ноември 2005 г. заема длъжността началник на структурно звено с ранг на полицейски комисар.

От ноември 2005 г. до ноември 2006 г. е съветник на главния секретар на МВР.

От ноември 2006 г. до януари 2011 г. е директор на дирекция „Международно оперативно полицейско сътрудничество” в МВР.

От 11 януари 2011 г. до 28 май 2013 г. заема поста заместник-министър на вътрешните работи.

В периода юни 2013 г. – октомври 2013 г. е консултант по въпросите на сигурността на Телекомуникационна компания „Глобул”.

От 18 ноември 2013 г. е член на съвета на директорите на „Метрополитен” ЕАД.

От 1 май 2014 г. заема длъжността директор по сигурността на Комуникационна компания „Теленор България”.

Специализирал е в Академията на МВР, в Института за лидерство „Пойнтман” (САЩ), в Европейския полицейски колеж CEPOL (Великобритания), в Източния университет на Ню Мексико (САЩ). Преминал е курсове за повишаване на квалификацията в Испания, Унгария, Гърция, Германия, Холандия. 

Награждаван е с български и международни отличия. Кавалер е на Националния орден за заслуги на Френската република (2012 г.); носител на Орден на Звездата на Италия, степен „офицер”, за заслуги за развитието на двустранните отношения и сътрудничеството между Република България и Република Италия (2016 г.); отличие на Кралство Испания – „Сребърна Звезда” за граждански заслуги за развитието на двустранните отношения и сътрудничеството между Република България и Кралство Испания (2016 г.); кавалер на Ордена на Почетния легион на Република Франция (2018 г.).

Владее английски и руски език.

Назначен е за председател на Държавна агенция „Национална сигурност” с указ № 39/18 март 2015 г. на президента на Република България Росен Плевнелиев по предложение на Министерския съвет.

Назначен на длъжността председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ с указ № 95/10 април 2018 г. на президента на Република България Румен Радев по предложение на Министерския съвет.