Заместник-председатели

 

Недялко Недялков

 

Недялко Недялков е назначен за заместник-председател на Държавната агенция "Национална сигурност" с 5-годишен мандат с решение № 429/25.07.2013 г. на Министерския съвет.

 

С решение № 345/23.05.2018 г. на Министерския съвет е определен за заместник-председател с 5-годишен мандат.

 

 

Недялко Недялков е роден през 1971 г. в София.

Магистър е от УНСС, специалност "Маркетинг и мениджмънт".

През 2002 г. е назначен на работа в Национална служба "Сигурност" - МВР, а през 2008 г. е преназначен в новосъздадената Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Преминава през всички нива на служебната йерархия.

До назначаването му на поста заместник-председател на ДАНС заема длъжността директор на дирекция в Агенцията.

Награждаван е за отлично изпълнение на професионалните си задължения.

Владее английски език.

 

 

Николай Ненков

 

Николай Ненков е назначен за заместник-председател на Държавната агенция „Национална сигурност” за срок до 28.08.2018 г. с решение № 314/09.06.2017 г. на Министерския съвет.

 

С решение № 344/23.05.2018 г. на Министерския съвет е определен за заместник-председател с 5-годишен мандат.

 

 

Николай Ненков е роден през 1978 г. в гр. Карлово, обл. Пловдив.

През 2002 г. завършва специалност „Защита на националната сигурност” в Академията на МВР.

Магистър е по специалността „Политология” от Софийския университет „Св. Климент Охридски” (2005 г.).

През 2002 г. е назначен на работа в Националната служба „Сигурност” – МВР на оперативна длъжност, а през 2008 г. е преназначен в новосъздадената Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС).

Преминава през всички нива на служебната йерархия.

През 2017 г. завършва курс за развитие на ръководна политика и ръководни кадри в Международната академия по правоприлагане (ILEA) в Розуел, САЩ.

До назначаването му на поста заместник-председател на ДАНС заема длъжността директор на дирекция в Агенцията.

Награждаван е за отлично изпълнение на професионалните си задължения.

Владее английски език.