Оперативно-техническа дейност

Оперативно-техническата дейност е част от оперативно-издирвателната дейност, насочена към документиране на престъпна дейност чрез прилагане и използване на специални-разузнавателни средства по реда на Закона за специалните разузнавателни средства по отношение на дейности, лица и обекти, свързани с националната сигурност. Придобитата информация се използва за защита на националната сигурност и за изготвянето на веществени доказателствени средства.