Контраразузнавателна дейност

Контраразузнавателната дейност, наричана още контраразузнавателно противодействие, е сложна (комплексна) дейност за наблюдение, разкриване и неутрализиране на целия спектър от престъпни посегателства срещу националните интереси, независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Република България, срещу основните права и свободи на гражданите, срещу демократичното функциониране на държавата и гражданските институции и срещу установения в страната конституционен ред. Контраразузнавателната дейност има проактивен характер. В общ смисъл включва оперативно-издирвателна, оперативно-техническа, информационно-аналитична и прогностична дейности. Използва се като обобщено понятие, когато се говори за цялостната дейност на Агенцията или при акцентиране върху нейната специфика.